al contingut a la navegació Informació de contacte

2024-06: Concessió ajut Dipatació

DILLUNS 03 JUNY 2024

“La Diputació de Lleida, en concepte de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva a les entitats locals de les comarques de Lleida per a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) i la redacció o revisió de plans de protecció civil municipals (DUPROCIM), anualitat  2023, ha atorgat un ajut a l’Ajuntament del Soleràs per l'import de 4.827,90 €”.