al contingut a la navegació Informació de contacte

Plens des del 2010

ACTES DE PLE

El Ple Municipal és l'òrgan col·legiat que està integrat per totes les persones electes a les darreres eleccions municipals i, entre d'altres, té la competència per aprovar el pressupost anual del municipi, les ordenances fiscals, els reglaments municipals i també té la facultat de control i fiscalització dels òrgans de govern.

Els plens poden ser ordinaris o extraordinaris. Al Soleràs els ordinaris se celebren cada tres mesos i els extraordinaris quan convingui. En els dos casos, són convocats per l’alcalde i dóna fe dels acords, la secretària de la corporació.

Als Plens, que se celebren a la Sala de Plens de la primera planta de l’Ajuntament i estan oberts al públic, hi assisteixen tots els regidors electes.

Podeu obrir-los clicant els enllaços de sota.

(Per a plens més antics -fins a 27-09-2010-, aneu a dalt, a Tràmits i Llocs oficials, Seu Electrònica, Acció de govern i normativa i Actes del Ple o cliqueu aquí)

Plens 2015:

Plens 2016:

Ple ordinari del 2 de març
Ple ordinari del 22 de febrer
Ple ordinari del 27 d'abril
Ple ordinari del 9 de maig
Ple extraordinari del 10 de juny
Ple extraordinari del 30 de maig
Ple Constitució Ajuntament del 13 de juny
Ple ordinari del 8 d'agost
Ple extraordinari del 22 de juny
Ple ordinari del 7 de novembre
Ple ordinari del 31 d'agost
Ple extraordinari del 29 de desembre
Ple ordinari del 23 de novembre

Plens 2017:

Plens 2018:

Ple ordinari del 6 de febrer
Ple ordinari del 29 de gener
Ple ordinari del 4 de maig
Ple ordinari del 17 de maig
Ple ordinari del 3 d'agost
Ple extraordinari del 30 de juliol
Ple extraordinari del 23 d'octubre 
Ple ordinari del 24 de setembre
Ple ordinari del 30 d'octubre
Ple extraordinari del 26 de novembre
Ple ordinari del 23 de novembre
Ple ordinari del 11 de desembre
Ple ordinari del 28 de desembre

Plens 2019:

Plens 2020:

Ple ordinari del 22 de gener
Ple extraordinari del 29 de gener
Ple extraordinari del 2 d'abril
Ple ordinari del 11 de març
Ple ordinari del 18 d'abril
Ple ordinari del 23 de juny
Ple extraordinari del 30 d'abril
Ple extraordinari del 28 de juliol
Ple extraordinari del 12 de juny
Ple ordinari del 29 de setembre
Ple Constitució Ajuntament del 15 de juny
Ple extraordinari del 27 d'octubre
Ple extraordinari del 25 de juny
Ple ordinari del 15 de desembre
Ple ordinari del 16 de juliol
Ple extraordinari del 15 d'octubre