al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Soleràs, el

Codi
252069
Comarca
Garrigues
Població
321
Superfície
12,23
Densitat
26,2
Altitud
381

Superfície (km²)

Municipi
12,23
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
26,2
Comarca
23,7
Catalunya
246,1

Homes

Municipi
170
Comarca
9.898
Catalunya
3.887.223

Dones

Municipi
151
Comarca
9.037
Catalunya
4.014.740

Població

Municipi
321
Comarca
18.935
Catalunya
7.901.963

Població de 0 a 14 anys

Municipi
33
Comarca
2.430
Catalunya
1.119.768

Població de 15 a 64 anys

Municipi
195
Comarca
11.713
Catalunya
5.171.048

Població de 65 a 84 anys

Municipi
81
Comarca
3.802
Catalunya
1.245.368

Població de 85 anys i més

Municipi
21
Comarca
1.066
Catalunya
256.427

Població

Municipi
330
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
15
Comarca
1.245
Catalunya
576.192

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
118
Comarca
6.449
Catalunya
2.611.918

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
40
Comarca
1.851
Catalunya
560.355

Homes de 85 anys i més

Municipi
9
Comarca
411
Catalunya
85.321

Homes

Municipi
182
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
18
Comarca
1.185
Catalunya
543.576

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
77
Comarca
5.264
Catalunya
2.559.130

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
41
Comarca
1.951
Catalunya
685.013

Dones de 85 anys i més

Municipi
12
Comarca
655
Catalunya
171.106

Dones

Municipi
148
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Població nascuda a Catalunya

Municipi
270
Comarca
15.092
Catalunya
4.958.965

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
6
Comarca
1.088
Catalunya
1.183.598

Població nascuda a l'estranger

Municipi
54
Comarca
2.831
Catalunya
1.650.048

Població

Municipi
330
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
278
Comarca
16.207
Catalunya
6.520.801

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
52
Comarca
2.804
Catalunya
1.271.810

Població

Municipi
330
Comarca
19.011
Catalunya
7.792.611

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
146
Comarca
8.325
Catalunya
3.176.747

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
36
Comarca
1.631
Catalunya
657.039

Homes

Municipi
182
Comarca
9.956
Catalunya
3.833.786

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
132
Comarca
7.882
Catalunya
3.344.054

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
16
Comarca
1.173
Catalunya
614.771

Dones

Municipi
148
Comarca
9.055
Catalunya
3.958.825

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
268
Catalunya
187.341

Dones residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
265
Catalunya
180.026

Població resident a l'estranger

Municipi
5
Comarca
533
Catalunya
367.367

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
2.640
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
42,9
Comarca
62,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
1
Comarca
70
Catalunya
29.187

Naixements. Nenes

Municipi
2
Comarca
57
Catalunya
27.195

Naixements

Municipi
3
Comarca
127
Catalunya
56.382

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
153
Catalunya
35.395

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
134
Catalunya
35.311

Defuncions

Municipi
4
Comarca
287
Catalunya
70.706

Matrimonis

Municipi
0
Comarca
56
Catalunya
27.100

Llars amb una persona

Municipi
48
Comarca
2.196
Catalunya
762.624

Llars amb dues persones

Municipi
39
Comarca
2.082
Catalunya
871.499

Llars amb tres persones

Municipi
18
Comarca
1.488
Catalunya
622.581

Llars amb quatre persones

Municipi
18
Comarca
1.233
Catalunya
500.357

Llars amb cinc persones i més

Municipi
12
Comarca
576
Catalunya
232.296

Llars

Municipi
138
Comarca
7.578
Catalunya
2.989.357

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
45
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
34
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-3
Comarca
79
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
252
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
287
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
5
Comarca
198
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
252
Catalunya
149.665

Taxa bruta de natalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Taxa bruta de mortalitat

Municipi
_
Comarca
_
Catalunya
_

Creixement natural - 2022

Municipi
-3,08
Comarca
-8,44
Catalunya
-1,83

Creixement migratori - 2022

Municipi
-15,38
Comarca
2,37
Catalunya
19,49

Creixement total de la població - 2022

Municipi
-18,46
Comarca
-4,85
Catalunya
17,89

Creixement total intercensal

Municipi
-35
Comarca
-1.070
Catalunya
230.053

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-10,99
Comarca
-5,95
Catalunya
3,29

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-9,73
Comarca
-6
Catalunya
0,32

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants)

Municipi
-1,26
Comarca
0,04
Catalunya
2,96

Població que entén català

Municipi
362
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
328
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
335
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
220
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població que no entén català

Municipi
_
Comarca
543
Catalunya
356.728

Població de 2 anys i més

Municipi
365
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.031

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
48
Catalunya
8.405

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
2.278

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
9.332

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.106

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
5
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
144
Catalunya
29.380

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
251
Catalunya
51.970

Educació primària o inferior

Municipi
26,5
Comarca
19,3
Catalunya
15

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
27,5
Comarca
34,5
Catalunya
27,7

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
22,1
Comarca
20,5
Catalunya
23,3

Educació superior

Municipi
23,8
Comarca
25,6
Catalunya
33,9

Electors (Elec. municipals)

Municipi
254
Comarca
14.253
Catalunya
5.422.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
80,7
Comarca
75,7
Catalunya
64,8

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
254
Comarca
13.976
Catalunya
5.624.067

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
72,8
Comarca
61,2
Catalunya
51,3

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
247
Comarca
14.014
Catalunya
5.615.420

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
76,1
Comarca
72,9
Catalunya
69,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
80,5
Comarca
74,9
Catalunya
60,9

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
251
Comarca
14.172
Catalunya
5.645.470

Homes

Municipi
70
Comarca
4.430
Catalunya
1.848.210

Dones

Municipi
45
Comarca
3.320
Catalunya
1.647.795

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
115
Comarca
7.750
Catalunya
3.496.005

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
125
Comarca
8.230
Catalunya
3.673.555

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
320
Catalunya
10.260

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.040
Catalunya
460.625

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
260
Catalunya
153.715

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
10
Comarca
2.025
Catalunya
2.409.580

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
3.640
Catalunya
3.034.175

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
45
Comarca
770
Catalunya
21.005

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
160
Catalunya
36.575

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
225
Catalunya
69.835

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
725
Catalunya
432.525

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
55
Comarca
1.880
Catalunya
559.940

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
1.405
Catalunya
548.655

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.570
Catalunya
723.790

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
670
Catalunya
725.200

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.036.530

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
20
Comarca
3.640
Catalunya
3.034.175

Comptes de cotització

Municipi
9
Comarca
585
Catalunya
244.783

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
125
Comarca
5.417
Catalunya
1.748.621

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
790,79
Comarca
941,09
Catalunya
1.247,58

Homes

Municipi
53
Comarca
2.443
Catalunya
742.088

Dones

Municipi
53
Comarca
2.318
Catalunya
795.474

Total

Municipi
106
Comarca
4.761
Catalunya
1.537.562

Atur registrat. Agricultura

Municipi
0,4
Comarca
66,1
Catalunya
5.678,7

Atur registrat. Indústria

Municipi
1,5
Comarca
94,3
Catalunya
37.608,4

Atur registrat. Construcció

Municipi
1,1
Comarca
54,3
Catalunya
26.094,6

Atur registrat. Serveis

Municipi
1,7
Comarca
415,8
Catalunya
246.025,3

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0
Comarca
39,3
Catalunya
24.969,3

Atur registrat

Municipi
4,7
Comarca
669,9
Catalunya
340.376,3

Atur registrat. Homes

Municipi
3
Comarca
315,1
Catalunya
144.854,4

Atur registrat. Dones

Municipi
1,7
Comarca
354,8
Catalunya
195.521,9

Atur registrat

Municipi
4,7
Comarca
669,9
Catalunya
340.376,3

Habitatges familiars principals

Municipi
139
Comarca
7.580
Catalunya
2.989.357

Habitatges familiars no principals

Municipi
83
Comarca
4.927
Catalunya
925.770

Habitatges familiars

Municipi
222
Comarca
12.507
Catalunya
3.915.127

Habitatges familiars principals (%)

Municipi
62,6
Comarca
60,6
Catalunya
76,4

Índex socioeconòmic territorial

Municipi
71,9
Comarca
91,9
Catalunya
100

IBI. Rebuts

Municipi
263
Comarca
16.998
Catalunya
5.932.460

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.719
Comarca
36.078
Catalunya
70.362

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
202
Comarca
274
Catalunya
497

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
12.880
Comarca
18.096
Catalunya
26.049

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
4.265
Comarca
5.106
Catalunya
7.562

Superfície de terres llaurades

Municipi
659
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
48
Comarca
280
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
707
Comarca
39.718
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
46
Comarca
7.084
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
1.463
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
416
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
29
Comarca
2.435
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
84
Comarca
8.113
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
499
Comarca
19.058
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
754
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
104
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
659
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
43
Comarca
2.695
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
326
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.528
Comarca
19.110
Catalunya
676.097

Caps d'ovins

Municipi
_
Comarca
11.460
Catalunya
488.771

Caps de cabrum

Municipi
1.212
Comarca
2.696
Catalunya
69.820

Caps de porcins

Municipi
_
Comarca
393.347
Catalunya
8.192.796

Caps d'aviram

Municipi
_
Comarca
3.482.648
Catalunya
42.544.012

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
4.420
Catalunya
138.400

Caps d'equins

Municipi
_
Comarca
59
Catalunya
13.380

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.530

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
13
Catalunya
16.311

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.120

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
92
Catalunya
323.064

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
270.342

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.588

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
20.963

Turismes

Municipi
230
Comarca
11.396
Catalunya
3.513.245

Motocicletes

Municipi
33
Comarca
1.781
Catalunya
923.204

Vehicles industrials

Municipi
87
Comarca
3.645
Catalunya
755.312

Altres vehicles

Municipi
32
Comarca
952
Catalunya
183.647

Parc de vehicles

Municipi
382
Comarca
17.774
Catalunya
5.375.408

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
0,99
Comarca
1,08
Catalunya
1,42

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
42,1
Comarca
41,3
Catalunya
46,7

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
100
Catalunya
15.622

Generació de residus (tones)

Municipi
1.842,1
Comarca
42.258,88
Catalunya
3.823.878,74