al contingut a la navegació Informació de contacte

En xifres

Soleràs, el

Codi
252069
Comarca
Garrigues
Població
337
Superfície
12,23
Densitat
27,6
Altitud
381

Superfície (km²)

Municipi
12,23
Comarca
797,7
Catalunya
32.108

Densitat (hab./km²)

Municipi
27,6
Comarca
23,8
Catalunya
241,8

Homes

Municipi
181
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones

Municipi
156
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Població

Municipi
337
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Població de 0 a 14 anys

Municipi
34
Comarca
2.429
Catalunya
1.139.260

Població de 15 a 64 anys

Municipi
200
Comarca
11.746
Catalunya
5.145.431

Població de 65 a 84 anys

Municipi
82
Comarca
3.774
Catalunya
1.228.528

Població de 85 anys i més

Municipi
21
Comarca
1.061
Catalunya
250.143

Població

Municipi
337
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Homes de 0 a 14 anys

Municipi
15
Comarca
1.268
Catalunya
586.182

Homes de 15 a 64 anys

Municipi
119
Comarca
6.435
Catalunya
2.598.440

Homes de 65 a 84 anys

Municipi
39
Comarca
1.850
Catalunya
552.061

Homes de 85 anys i més

Municipi
8
Comarca
412
Catalunya
83.148

Homes

Municipi
181
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones de 0 a 14 anys

Municipi
19
Comarca
1.161
Catalunya
553.078

Dones de 15 a 64 anys

Municipi
81
Comarca
5.311
Catalunya
2.546.991

Dones de 65 a 84 anys

Municipi
43
Comarca
1.924
Catalunya
676.467

Dones de 85 anys i més

Municipi
13
Comarca
649
Catalunya
166.995

Dones

Municipi
156
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Població nascuda a Catalunya

Municipi
277
Comarca
15.159
Catalunya
4.952.278

Població nascuda a la resta d'Espanya

Municipi
7
Comarca
1.102
Catalunya
1.212.621

Població nascuda a l'estranger

Municipi
53
Comarca
2.749
Catalunya
1.598.463

Població

Municipi
337
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Població amb nacionalitat espanyola

Municipi
288
Comarca
16.267
Catalunya
6.512.697

Població amb nacionalitat estrangera

Municipi
49
Comarca
2.743
Catalunya
1.250.665

Població

Municipi
337
Comarca
19.010
Catalunya
7.763.362

Homes amb nacionalitat espanyola

Municipi
147
Comarca
8.357
Catalunya
3.172.812

Homes amb nacionalitat estrangera

Municipi
34
Comarca
1.608
Catalunya
647.019

Homes

Municipi
181
Comarca
9.965
Catalunya
3.819.831

Dones amb nacionalitat espanyola

Municipi
141
Comarca
7.910
Catalunya
3.339.885

Dones amb nacionalitat estrangera

Municipi
15
Comarca
1.135
Catalunya
603.646

Dones

Municipi
156
Comarca
9.045
Catalunya
3.943.531

Homes residents a l'estranger

Municipi
3
Comarca
270
Catalunya
181.490

Dones residents a l'estranger

Municipi
2
Comarca
280
Catalunya
175.521

Població resident a l'estranger

Municipi
5
Comarca
550
Catalunya
357.011

Alumnes residents (edat escolar)

Municipi
35
Comarca
2.640
Catalunya
1.223.420

Alumnes residents que estudien al mateix municipi (%)

Municipi
42,9
Comarca
62,9
Catalunya
82,5

Naixements. Nens

Municipi
0
Comarca
66
Catalunya
29.633

Naixements. Nenes

Municipi
1
Comarca
65
Catalunya
28.071

Naixements

Municipi
1
Comarca
131
Catalunya
57.704

Defuncions. Homes

Municipi
1
Comarca
135
Catalunya
35.386

Defuncions. Dones

Municipi
3
Comarca
113
Catalunya
33.956

Defuncions

Municipi
4
Comarca
248
Catalunya
69.342

Matrimonis

Municipi
1
Comarca
24
Catalunya
15.662

Migracions (saldo) amb Catalunya

Municipi
-1
Comarca
45
Catalunya
_

Migracions (saldo) amb Espanya

Municipi
-2
Comarca
34
Catalunya
-3.708

Saldo migratori intern

Municipi
-3
Comarca
79
Catalunya
-3.708

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
252
Catalunya
149.665

Emigracions externes

Municipi
2
Comarca
287
Catalunya
111.331

Immigracions de la resta de la UE

Municipi
0
Comarca
54
Catalunya
21.680

Immigracions de la resta del món

Municipi
5
Comarca
198
Catalunya
127.985

Immigracions externes

Municipi
5
Comarca
252
Catalunya
149.665

Creixement total intercensal - 2011

Municipi
-47
Comarca
1.103
Catalunya
1.176.733

Taxa de creixement total intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-12,01
Comarca
5,64
Catalunya
16,98

Taxa de creixement natural intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-5,92
Comarca
-5,34
Catalunya
3,04

Taxa de creixement migratori intercensal (mitjana anual) (taxa per 1.000 habitants) - 2001-2011

Municipi
-6,09
Comarca
10,98
Catalunya
13,94

Població que entén català

Municipi
362
Comarca
19.128
Catalunya
6.949.344

Població que sap parlar català

Municipi
328
Comarca
16.779
Catalunya
5.345.484

Població que sap llegir català

Municipi
335
Comarca
17.063
Catalunya
5.750.348

Població que sap escriure català

Municipi
220
Comarca
12.472
Catalunya
4.069.219

Població de 2 anys i més

Municipi
365
Comarca
19.671
Catalunya
7.306.072

Biblioteques públiques

Municipi
0
Comarca
8
Catalunya
459

Altres biblioteques

Municipi
0
Comarca
1
Catalunya
391

Biblioteques

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
850

Pavellons

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
1.005

Pistes poliesportives

Municipi
1
Comarca
47
Catalunya
8.373

Camps poliesportius

Municipi
0
Comarca
16
Catalunya
2.281

Sales esportives

Municipi
1
Comarca
34
Catalunya
9.152

Piscines cobertes

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
1.097

Pistes d'atletisme

Municipi
0
Comarca
4
Catalunya
438

Altres espais esportius

Municipi
4
Comarca
140
Catalunya
29.001

Espais esportius

Municipi
6
Comarca
245
Catalunya
51.347

Educació primària o inferior

Municipi
32,4
Comarca
22,5
Catalunya
17,7

Primera etapa d’educació secundària

Municipi
26,4
Comarca
34,2
Catalunya
27,4

Segona etapa d’educació secundària

Municipi
21,7
Comarca
20
Catalunya
23,2

Educació superior

Municipi
19,4
Comarca
23,3
Catalunya
31,8

Electors (Elec. municipals)

Municipi
268
Comarca
14.835
Catalunya
5.376.553

Participació (Elec. municipals) (%)

Municipi
81,3
Comarca
67,7
Catalunya
58,5

Electors (Elec. Parlament Catalunya)

Municipi
255
Comarca
14.175
Catalunya
5.554.455

Participació (Elec. Parlament Catalunya) (%)

Municipi
83,9
Comarca
83
Catalunya
79,1

Electors (Elec. Congrés)

Municipi
260
Comarca
14.370
Catalunya
5.519.912

Participació (Elec. Congrés) (%)

Municipi
57,7
Comarca
62,8
Catalunya
63,4

Participació (Elec. Parlament Europeu) (%)

Municipi
58,3
Comarca
50,6
Catalunya
47,6

Electors (Elec. Parlament Europeu)

Municipi
266
Comarca
14.894
Catalunya
5.318.296

Homes

Municipi
75
Comarca
4.384
Catalunya
1.823.625

Dones

Municipi
46
Comarca
3.289
Catalunya
1.613.360

Afiliats a la Seguretat Social segons residència de l'afiliat

Municipi
121
Comarca
7.673
Catalunya
3.436.985

Afiliacions Seguretat Social segons residència

Municipi
129
Comarca
8.159
Catalunya
3.611.767

Afiliacions agricultura al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
310
Catalunya
10.010

Afiliacions indústria al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
985
Catalunya
452.910

Afiliacions construcció al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
280
Catalunya
149.640

Afiliacions serveis al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
5
Comarca
1.835
Catalunya
2.318.890

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
3.410
Catalunya
2.931.450

Afiliacions agri. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
50
Comarca
810
Catalunya
21.645

Afiliacions ind. R.E.T.A.. (ubicació comptes de l'activitat)

Municipi
0
Comarca
165
Catalunya
37.495

Afiliacions const. R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
235
Catalunya
69.625

Afiliacions serveis R.E.T.A.. (ubicació de l'activitat)

Municipi
5
Comarca
720
Catalunya
426.510

Afiliacions R.E.T.A. (ubicació de l'activitat)

Municipi
60
Comarca
1.930
Catalunya
555.270

Afiliacions a centres SS fins a 9 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
1.350
Catalunya
550.325

Afiliacions a centres SS de 10 a 49 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
1.530
Catalunya
705.105

Afiliacions a centres SS de 50 a 249 treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
530
Catalunya
709.230

Afiliacions a centres SS de 250 i més treb. (ubicació comptes cotització)

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
966.790

Afiliacions al R. General SS (ubicació comptes cotització)

Municipi
15
Comarca
3.410
Catalunya
2.931.450

Comptes de cotització

Municipi
9
Comarca
595
Catalunya
244.966

Pensions contributives de la S.S.

Municipi
123
Comarca
5.531
Catalunya
1.720.098

Pensió contributiva mitjana (euros)

Municipi
668,67
Comarca
777,57
Catalunya
1.041,97

Homes

Municipi
46
Comarca
2.542
Catalunya
737.855

Dones

Municipi
58
Comarca
2.298
Catalunya
775.829

Total

Municipi
104
Comarca
4.840
Catalunya
1.513.684

Atur registrat. Agricultura

Municipi
2,2
Comarca
128,3
Catalunya
9.562,4

Atur registrat. Indústria

Municipi
2,7
Comarca
112,3
Catalunya
45.324,2

Atur registrat. Construcció

Municipi
0,6
Comarca
59,9
Catalunya
33.714

Atur registrat. Serveis

Municipi
3,4
Comarca
467,2
Catalunya
320.048

Atur registrat (sense ocupació anterior)

Municipi
0,1
Comarca
43,2
Catalunya
28.517

Atur registrat

Municipi
8,9
Comarca
810,9
Catalunya
437.165,6

Atur registrat. Homes

Municipi
3,5
Comarca
390,2
Catalunya
191.728,2

Atur registrat. Dones

Municipi
5,4
Comarca
420,8
Catalunya
245.437,3

Atur registrat

Municipi
8,9
Comarca
810,9
Catalunya
437.165,6

Habitatges familiars principals

Municipi
138
Comarca
7.795
Catalunya
2.944.944

Habitatges familiars buits

Municipi
86
Comarca
2.887
Catalunya
448.356

Habitatges familiars

Municipi
232
Comarca
12.537
Catalunya
3.863.381

IBI. Rebuts

Municipi
263
Comarca
16.957
Catalunya
5.888.971

IBI. Base imposable per rebut (euros)

Municipi
33.730
Comarca
36.136
Catalunya
70.691

IBI. Quota íntegra per rebut (euros)

Municipi
202
Comarca
273
Catalunya
501

IRPF. Base imposable per declarant

Municipi
12.010
Comarca
17.165
Catalunya
24.568

IRPF. Quota resultant autoliquidació per declarant

Municipi
3.240
Comarca
4.747
Catalunya
7.029

Superfície de terres llaurades

Municipi
659
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Superfície de pastures permanents

Municipi
48
Comarca
280
Catalunya
291.383

Superfície agrícola utilitzada

Municipi
707
Comarca
39.718
Catalunya
1.092.215

Conreus de cereals per a gra

Municipi
46
Comarca
7.084
Catalunya
360.408

Conreus collits en verd

Municipi
0
Comarca
1.463
Catalunya
79.907

Altres conreus herbacis

Municipi
1
Comarca
416
Catalunya
48.347

Guarets

Municipi
29
Comarca
2.435
Catalunya
38.416

Conreus de fruiters a l’aire lliure

Municipi
84
Comarca
8.113
Catalunya
106.030

Conreus d'olivera

Municipi
499
Comarca
19.058
Catalunya
100.123

Conreus de vinya

Municipi
0
Comarca
754
Catalunya
59.533

Altres conreus llenyosos

Municipi
0
Comarca
104
Catalunya
7.111

Conreus en hivernacle

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
752

Horts per a consum propi

Municipi
0
Comarca
6
Catalunya
206

Terres llaurades

Municipi
659
Comarca
39.438
Catalunya
800.833

Explotacions amb SAU

Municipi
43
Comarca
2.695
Catalunya
53.903

Explotacions amb ramaderia

Municipi
12
Comarca
326
Catalunya
10.890

Caps de bovins

Municipi
1.528
Comarca
19.110
Catalunya
676.097

Caps de cabrum

Municipi
1.212
Comarca
2.696
Catalunya
69.820

Caps de conilles mares

Municipi
0
Comarca
4.420
Catalunya
138.400

Habitatges iniciats de protecció oficial

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
2.615

Habitatges iniciats

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
15.106

Hotels

Municipi
0
Comarca
7
Catalunya
3.092

Places d'hotels

Municipi
0
Comarca
92
Catalunya
319.395

Càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
353

Places de càmpings

Municipi
0
Comarca
0
Catalunya
269.985

Turisme rural

Municipi
0
Comarca
9
Catalunya
2.540

Places de turisme rural

Municipi
0
Comarca
79
Catalunya
20.498

Turismes

Municipi
233
Comarca
11.426
Catalunya
3.524.212

Motocicletes

Municipi
28
Comarca
1.700
Catalunya
901.489

Vehicles industrials

Municipi
84
Comarca
3.717
Catalunya
764.171

Altres vehicles

Municipi
31
Comarca
944
Catalunya
176.896

Parc de vehicles

Municipi
376
Comarca
17.787
Catalunya
5.366.768

Residus municipals per càpita (kg/hab./dia)

Municipi
1,01
Comarca
1,1
Catalunya
1,4

Recollida selectiva de residus municipals (%)

Municipi
43,6
Comarca
42,2
Catalunya
45,9

Establiments amb declaració de residus ind.

Municipi
1
Comarca
96
Catalunya
14.590

Generació de residus (tones)

Municipi
3.829,54
Comarca
47.559,53
Catalunya
3.518.771,86

Document Actions