al contingut a la navegació Informació de contacte

L'Església

Església, ext.jpg Església, interior-.jpg

Presidint la plaça del poble (foto Josep Ma. Cervelló) hi trobem l’església de l‘Assumpció de la Mare de Déu.  És una edificació neoclàssica de principis del segle XIX amb la façana tota de pedra, molt ornamentada, amb pilastres adossades i cornises, i la portada (d’arc de mig punt), flanquejada per dues columnes toscanes que sostenen un entaulament amb una fornícula al damunt. L’any 2017 s’hi va posar una nova imatge de St. Domènec, pagada pel poble. El campanar, a l’esquerra, té la base quadrada que es fa vuitavada en els dos cossos superiors.

A l’interior, la nau central és coberta amb volta de llunetes i les dues naus laterals, més baixes, amb voltes d’aresta. Totes elles estan separades per arcs que descansen sobre gruixuts pilars quadrats amb capitells amb volutes i fulles d’acant. El retaule de l’altar major és d’en Ramon Borràs. A les naus laterals hi ha fins a deu altars (carrusel de fotos al davall) i a tota l’església, més de 30 imatges.

Imatges altars.gif

Al llibre publicat el 2004 (i reedicions del 2014 i 2020) per Manel Marsan i Segú "Història de la Parròquia del Soleràs" hi trobem un estudi ben detallat sobre l'església, el seu finançament i la seva construcció (amb la transcripció de la taba del 1786 en què el poble i un Mestre de Cases de Cervera acorden fer l’església nova amb detall dels materials, mides, acabats i preu).

Hi llegim...

"Primo sapie lo Impresari que empendrá dita obra, que es de sa obligació de conduir tots los materials que sién necessaris per dita obra á ses costes, com tambe replanar lo terreno y amés de assó, afundir los fonaments, fins á encontrar lo ferm pera fundar dita obra ab tota firmesa."

Enllaç a la web de l'autor on hi ha informació de com aconseguir l'esmentat llibre: elsoleras.cat.jpg