al contingut a la navegació Informació de contacte

Política de privacitat i Cookies

En aquesta pàgina podeu consultar la Política de Privacitat i la Política de Cookies

POLÍTICA DE PRIVACITAT:

AJUNTAMENT DEL SOLERÀS informa els usuaris d’aquest lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i garanteix en tot moment l'íntegre i ple compliment de les obligacions disposades per la normativa de protecció de dades i serveis de la societat de la informació: Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (RGPD), la normativa Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSIce).

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

AJUNTAMENT DEL SOLERÀS

C.I.F.: P2525600I

Domicili: CTRA. BELLPUIG, 23 - 25163 - EL SOLERÀS (LLEIDA)

Dades registrals: Registre d’Ens Locals de la Generalitat de Catalunya

Telèfon: 973133232

Correu electrònic: ajuntament@soleras.ddl.net

 

DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

L’Ajuntament, d’acord amb l’article 37.1.a del Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679, ha designat un Delegat/da de Protecció de Dades (DPD). El correu electrònic de contacte és: dpd@soleras.ddl.net.

 

FINALITATS DEL TRACTAMENT DE LES DADES

 • Tramitar instàncies o formularis de sol·licitud d’informació, servei o tràmits amb l’Ajuntament.
 • Gestionar les dades a les quals l’Ajuntament accedeix com a conseqüència de la navegació, consulta i/o sol·licitud.
 • Gestionar les sol·licituds d'inscripció a formacions, jornades o a qualsevol esdeveniment que pugui organitzar aquesta administració des de qualsevol dels seus serveis.
 • Enviar comunicacions i el butlletí de notícies.

 

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les dades personals proporcionades es conservaran fins que la persona interessada en sol·liciti la supressió, exercint els seus drets sobre les dades, i en qualsevol cas en compliment de terminis legals de prescripció que li siguin aplicables.

 

LEGITIMACIÓ

La base legal per al tractament de les dades personals està basada en:

 1. El consentiment exprés del propi interessat (art. 6.1.a RGPD)
 2. Necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament. (art. 6.1.a RGPD)
 3. Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 4. Llei 26/2010, del 3 d’agost, del Règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

 

DESTINATARIS DE LES DADES

Les dades seran utilitzades pel Responsable. Les dades també poden ser tractades per terceres persones que gaudeixin de la condició d’encarregats/des de tractament, mitjançant els contractes o convenis.

 

DRETS DELS USUARIS

L'usuari té dret a:

 • Sol·licitar l'accés a les seves dades personals que s'estan tractant i rebre aquesta informació per escrit pel mitjà sol·licitat.
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a la finalitat per les quals van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades.
 • Oposar-se al tractament de les seves dades personals quan s'escaigui. En aquest cas es deixaran de tractar les seves dades excepte per motius legítims.
 • Dret a la portabilitat de les dades. L'interessat/interessada té dret a rebre les dades personals si han estat facilitades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre-les a un altre responsable, si es compleixen els requisits següents:

       1.- El tractament es basa en el consentiment o en un contracte.

       2.- El tractament es fa per mitjans automatitzats.

 • Dret a retirar el consentiment prestat.
 • Dret a reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.


L'Usuari pot exercitar els drets anteriorment indicats a l'adreça de correu postal o electrònica del Responsable, acreditant la seva identitat amb una còpia escanejada del seu DNI o document equivalent, i especificant el dret que desitja exercir.

 

COM ES RECULLEN AQUESTES DADES?

En la majoria dels casos, les dades personals són recollides directament dels mateixos ciutadans i ciutadanes (persones interessades) mitjançant instàncies o formularis que omplen quan sol·liciten informació, algun servei o inicien algun tràmit amb l’Ajuntament.

 

Aquestes dades també es poden obtenir en la tramitació dels procediments administratius establerts i mitjançant l’intercanvi de dades previst a la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, que també garanteix la protecció i confidencialitat de les dades presents a les administracions públiques.

 

Per últim, els webs de l’Ajuntament utilitzen “cookies” (galetes) per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès. Podeu trobar més informació sobre les cookies de l’Ajuntament accedint aquí: Política de Cookies

 

INFORMACIÓ FACILITADA PER L’INTERESSAT/INTERESSADA

Els i les menors de 14 anys no poden cedir les seves dades personals sense el previ consentiment del seu pare/mare  i/o tutors legals.

L’interessat/interessada garanteix que les dades personals facilitades són veraces i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquestes.

Totes les dades sol·licitades a través del lloc web són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l’interessat/interessada. En cas que no siguin facilitades totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis que El responsable li faciliti, siguin completament ajustats a les seves necessitats.

 

MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que disposen les normatives vigents en matèria de protecció de dades personals, El Responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives RGPD i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del RGPD i en l'article 4 de la LOPDGDD, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequades, pertinents i limitats al que és necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per aplicar les mesures de seguretat que estableixen el RGPD i la LOPDGDD per tal de protegir els drets i llibertats de l’interessat/interessada i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los. 

 

BRETXES DE SEGURETAT

El Responsable informarà sobre qualsevol bretxa de seguretat que afecti la base de dades que utilitza aquest lloc web, o que afecti a qualsevol dels nostres serveis de tercers, a totes i cadascuna de les persones, dades dels quals puguin haver estat afectades, i autoritats, dins de les 72 hores següents a la detecció de la bretxa.

 

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestions relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades, serà d'aplicació la legislació espanyola, a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Lleida.

 

POLÍTICA DE COOKIES

En informàtica una galeta (en anglès "cookie") és un petit arxiu que s'emmagatzema a l'ordinador del usuari. El conjunt de cookies ens ajuda a millorar la qualitat del nostre web i permet controlar quines pàgines troben útils els nostres usuaris i quines no, entre altres coses. Una cookie no pot llegir les dades personals de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi, ni contenir virus, ni pot fer malbé el vostre equip. Les cookies són essencials per al funcionament d'internet, ja que aporten innombrables avantatges en la prestació de serveis interactius i faciliten la navegació i la usabilitat del nostre web.

La informació que us proporcionem a continuació us ajudarà a comprendre els diferents tipus de cookies:

 • Cookies de sessió: són cookies temporals que romanen a l'arxiu de cookies del navegador fins que s'abandona la pàgina web, de manera que en cap moment queda registrada en el disc dur dels usuaris. La informació obtinguda per mitjà d'aquestes cookies serveix per analitzar pautes de trànsit al web. A la llarga, això ens permet proporcionar una millor experiència per millorar el contingut i facilitar-ne l'ús.

No es poden desactivar i s'esborren al tancar el navegador.

 • Cookies permanents: són emmagatzemades al disc dur i el web les llegeix cada vegada que feu una nova visita. Un web permanent té una data d'expiració determinada. La cookie deixarà de funcionar després d'aquesta data. S'utilitzen, generalment, per facilitar els serveis de compra, registre, idioma...

Advertim que aquesta pàgina pot utilitzar galetes. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa de navegació.

Cookies estrictament necessàries Cookies de tercers Cookies analítiques

Son aquelles que serveixen per a una correcta navegació o les que permeten realitzar serveis sol·licitats per l’usuari o cookies que serveixen per a garantir que el contingut del lloc web es carrega eficaçment.

Nom cookie Propòsit Caduca Tipus
I18_LANGUAGE
Manté l'idioma triat durant tota la sessió
Sessió HTTP Cookie
_AC
Controla si l'usuari/a s'ha donat d'alta al web
Sessió HTTP Cookie
cb-enabled
cookie tècnica i estrictament necessària que conté el valor de si s'ha acceptat la instal·lació de cookies.
1 any HTTP Cookie

widgets-ca

widgets-ca-updated

Traduccions dels widgets de la web.
Persistent HTML Local Storage

Són les utilitzades per xarxes socials, o per complements externs de contingut

Són aquelles que compilen dades estadístiques de l’activitat amb propòsits de manteniment periòdic i amb l’objectiu de garantir el millor servei possible a l’usuari

Com administrar les cookies

Per complir amb la legislació vigent, hem de demanar-li permís per gestionar cookies. Si continua navegant pel nostre lloc web sense denegar-ne l'autorització, això implica que n'accepta l'ús. Tingui en compte que si rebutja o esborra les cookies de navegació, no podrem mantenir les seves preferències, i és possible que algunes característiques de les pàgines no estiguin operatives, i cada vegada que navegui pel nostre web haurem de sol·licitar-li de nou la seva autorització per a l'ús de cookies. Si, tot i això, decideix modificar la configuració del seu accés a la pàgina web, ha de saber que és possible eliminar les cookies o impedir que es registre aquesta informació en el seu equip en qualsevol moment mitjançant la modificació dels paràmetres de configuració del seu navegador: